Avokati Koci: Të shpallet gjendje e jashtëzakonshme në komunikacion

Sipas tij, për disa muaj, gjithë Policia e Kosovës duhet të fokusohet në zbatimin rigoroz të ligjeve të aplikueshme të komunikacionit.

Çdo shkelje, gjatë kësaj periudhe, duhet të sanksionohet maksimalisht. Qytetarët po vdesin në komunikacion, si me qenë gjendje lufte”, ka thënë ai.