Burrat që përdorin marihuanë janë më të pjellshëm

Një person që ka histori të pirjes së marihuanës- madje nëse e ka përdorur atë vetëm njëherë- ka pjellori më të madhe se meshkujt tjerë, edhe nëse ata nuk kanë vazhduar të përdorin më tej drogën.

Reultati erdhi si një ruprizë për shkencëtarët e Universitetit të Harvardit që matën numërimin e spermës së më shumë se 600 burrave që morën pjesë në një klinikë të fertilitetit.

Ata pritën që kanabisi të ketë një efekt të dëmshëm në numërimin e spermës dhe pjellorisë. Në vend të kësaj, ata pjesmarrës që pranuan se marrin gjithnjë drogë doli të kishin më shumë spermë sesa ata që nuk përdornin marihuanë