Festa ishte të dielën, institucionet pushojnë edhe sot

Kështu, në kalendarin e festave zyrtare në Republikën e Kosovës, për vitin 2019, në pajtim me nenin 2 të Ligjit për festat zyrtare, e hëna 18 shkurt, është pushim.              

Kjo, meqë 17 shkurti qëlloi e diele. Në Kosovë, shumë kohë është kërkuar që kur festat të bien në vikend, mos të lidhen ditët e pushimit.