Kosova pjesë e projektit ‘Vrapo Botën 196’

Shteti i Kosovës është bërë vendi i 113-të për britanikun Nick Butter në misionin e tij për ta vrapuar nga një maraton në196 shtete të botës. Butter ka përshkuar distancën prej 42,1 kilometra në Prishtinë dhe në rrethinën e kryeqytetit i shoqëruar nga një grup vrapuesish nga Kosova.