Lëkura ka aftësi rigjeneruese

Qelizat e quajtura keratinocite në epidermë (shtresa e jashtme e lëkurës) vazhdimisht ndahen për të prodhuar një furnizim të qelizave që lëvizin përmes kësaj shtrese dhe shpërndahen në sipërfaqen e saj.

Lëkura është një burim i pasur i qelizave burimore (stem cell) me aftësinë për të ndarë dhe rinovuar vetveten,