Shkaktarët e rrallë të depresionit

Ka shumë shkaktarë të cilat janë të njohur si kryesorët e sëmundjes së depresionit.

Traumat, dhimbja, problemet financiare dhe papunësia janë vetëm disa nga këta.

Por nëse jeni në depresion dhe asnjë nga këto nuk i keni, atëherë është e cështirë ta përcaktoni një shkak të veçantë.

Në të vërtetë, nuk mund të ketë një arsye konkrete për depresionin. Por këtu janë disa shkaqe pak të njohura:

1.Moti i verës

2. Duhani

3. Sëmundjet e tiroidëve

4. Mungesa e gjumit

5. Facebook (qëndrimi i gjatë në të)

6. Mbarimi i një filmi apo i një show televiziv

7. Vendi se ku jetoni

8. Kur jeni para shumë zgjedhjeve

9.Mungesa e peshkut në shujtat tuaja

10.Mbajtja e paktë e marrëdhënieve me motrat dhe vëllezër

11Efektet anësore të medikamenteve