Spitali i Mitrovicës furnizohet me bollëk, mbi 60 mijë euro ushqime!

Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues është “Furnizimi me Artikuj Ushqimore dy llote”,

ontrata në fjalë precizon se kohëzgjatja e saj është 12 muaj. 

Kontrata “Furnizimi me bukë dhe produkte të saj”, ka kushtuar 10 mijë e 620,10 euro. Derisa ky tender iu është besuar grupit të operatorëve ekonomik “New Line”, Sh.P.K npt “Bajraktari com”,

Kurse, kontrata tjetër “Furnizim me artikujë tjerë ushqimore”, ka kushtuar 52 mijë e 342,99 euro, dhe tenderi i është dhënë N.T.P “Burimi”